Formulier honden en katten

Het meebrengen van een of meerdere katten/honden is alleen toegestaan voor exposanten, sprekers en enkele influencers. Het is voor bezoekers niet toegestaan om hun hond of kat mee te brengen.

Honden en katten op About Cats & Dogs
Het is voor exposanten/sprekers/enkele influencers toegestaan honden of katten mee te nemen naar de beurs. Wij willen op de hoogte zijn van het aantal honden en katten dat aanwezig zal zijn. Voor het meebrengen van honden / katten gelden voorwaarden met betrekking tot aansprakelijkheid. Deze zijn hieronder te vinden. 

Aansprakelijkheid voorwaarden:
Jaarbeurs B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Jaarbeurs B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het meebrengen van een hond of kat. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het meebrengen van een hond of kat